Stem Verstandig

Stem Verstandig is een initiatief van de Interactieve Partij Nederland en Stichting Adsoma.

Interactieve Partij Nederland

De Interactieve Partij Nederland staat voor meer betrokkenheid door het volk en gaat daarom voor een vernieuwende, revolutionaire aanpak. Dit willen wij bereiken door het politieke systeem rigoureus aan te pakken. Het huidige politieke systeem is volgens ons namelijk niet meer van deze tijd. In een later stadium zullen wij hier meer over naar buiten brengen.

De verkiezingen

Aangezien wij vrij recent zijn opgericht, kunnen wij niet deelnemen aan de landelijke verkiezingen op 17 maart 2021. Wij vinden het maken van een juiste keuze echter van groot belang, zeker nu. Vandaar dat wij samen met Stichting Adsoma de website Stem Verstandig hebben opgezet om u te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Belofte maakt schuld, of toch niet?

Dit is geen alternatief voor de website stemwijzer.nl. Wij geven geen stemadvies op basis van de huidige standpunten van partijen, maar belichten het verleden.

Wij willen u namelijk op basis van het verleden inzicht geven in de beloftes van de politieke partijen vóór de verkiezingen van 2017 en de uiteindelijke beslissingen die ze na de verkiezingen hebben genomen of standpunten die men heeft ingenomen.

Met andere woorden, hoe betrouwbaar zijn de politieke partijen. Hebben zij zich aan hun beloftes gehouden, of niet. Dit is zeker zo belangrijk dan de standpunten die men momenteel verkondigt voor de verkiezingen van 2021. Want vraag u eens af. Wat zijn beloftes waard als men hier uiteindelijk toch van afwijkt.

Beslissingen

Naast de beloftes heeft men ook beslissingen genomen die niet in het verkiezingsprogramma van 2017 naar voren zijn gebracht of die ten tijde van de verkiezingen helemaal niet aan de orde waren. Denk maar eens aan alle beslissingen het afgelopen jaar. Ook in die gevallen is het van belang of men in uw ogen de juiste beslissingen heeft genomen.

Was men open en eerlijk of is het een en ander binnenskamers geregeld. Heeft men iets verzwegen. Heeft men grove fouten gemaakt. Enzovoort, enzovoort. Ook al deze zaken zijn van belang bij het maken van een juiste keuze op 17 maart 2021. Want uw keuze nu staat normaal gesproken vast voor de komende 4 jaar.

Ons advies: Stem niet op basis van uw jarenlange stemgedrag, stem niet op basis van emotie, maar stem rationeel. STEM VERSTANDIG!

Voortgang

Omdat aan het Open Data Portaal van de Tweede Kamer nog steeds gewerkt wordt, is het voor ons niet mogelijk om de website - zoals wij die voor ogen hadden - gereed te hebben voor de verkiezingen.

U kunt voor een enigszins vergelijkbare opzet terecht bij StemmenTracker.

Gesteund door

Deel deze website met familie, vrienden of kennissen